You May Also Like

CEO Lê Thị Hoàng Yến – Mường Thanh

Nói đến Mường Thanh Group, ngoài “Đại Lý” Li Qingdan, phải kể…

CEO Tăng Thanh Hà- The Crab Shack

Có tuổi thơ khốn khó, ngoài diễn xuất, Tăng Thanh Hà không…

CEO Lương Thị Cẩm Tú – Eximbank

Bà Tú sinh năm 1980, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh…

CEO Trần Đình Long – Hòa Phát

Xuất thân Trần Đình Long sinh ngày 22 tháng 2 năm 1961.…