CEO Tào Đức Thắng – Tập đoàn Viettel

Vừa qua, ngày 22/8/2022, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ bàn giao Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn. Thiếu tướng

By ceovietnam

Editor's Pick

Social Networks

CEO Tào Đức Thắng – Tập đoàn Viettel

By ceovietnam

Vừa qua, ngày 22/8/2022, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ bàn giao