Danh sách 100 CEO doanh nhân Thị thành Hồ Chí Minh điển hình 2020

Hiệp hội Công ty TP.HCM (HUBA) vừa ban bố Danh sách 100 CEO doanh nhân Sài Gòn điển hình năm 2020.

Doanhnhansaigon