CEOvietnam

Phim về cuộc đời CEO

để lại và truyền cảm hứng cho muôn đời sau

Khởi nghiệp

quá trình khởi nghiệp gian khổ

Tầm nhìn

tầm nhìn tạo khác biệt

Công ty

kiến tạo doanh nghiệp

Giá trị xã hội

đóng góp cho xã hội

Về cuộc đời doanh nhân

Mỗi doanh nhân là một câu chuyện truyền cảm hứng

Chúng tôi muốn tạo ra những video về doanh nhân và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.

Tăng Thanh Hà – Chuyện kinh doanh và những bài học - Thương trường 24h

CEO luôn là người tiên phong và truyền cảm hứng cho cả doanh nghiệp hoạt động.

Video

kể chuyện về bạn

chúng tôi tạo những cuộc phỏng vấn những tư liệu doanh nhân cung cấp để tạo câu chuyện về doanh nhân.

Truyền đạt giá trị

thông điệp cốt lõi

Mỗi câu chuyện được thiết kế dựa trên những giá trị cốt lõi của doanh nhân.

Tân Tổng Giám đốc Petrolimex từng làm gì trước khi trở thành người đứng đầu  tập đoàn xăng dầu lớn nhất Việt Nam?

tôn vinh

doanh nhân

Video

Giá trị câu chuyện

Phỏng vấn

Truyền cảm hứng

Tư liệu

Mãi mãi

Bắt đầu ngay hôm nay

Contact & Location

CEOvietnam.com.vn

Our location

Hà Nội, Sài Gòn

Call us on

0919 789 889

Email us on

hi@ceovietnam.com.vn