CEO Việt nam – Nhà lãnh đạo thế kỷ 21

Lãnh đạo

CEO Long Huy – The Key

CEO doanh nhân Long Huy cho biết, buôn bán sim số đẹp là công việc đang rất nóng trong thời

CEO Thái Phượng – MediUSA

Doanh nghiệp MediUSA đẩy mạnh cung ứng khẩu trang y tế, áo quần chống Covid-19, góp phần sản xuất cho

CEO Tỷ Đô

Các CEO Tỷ Đô

Theo thống kê, hiện nay trên cả nước có rất nhiều triệu phú, họ mang của cải từ 3 triệu

CEO Nguyễn Đức Hiển

Thạc sĩ Văn hóa và Giáo dục; Nghệ nhân Văn hóa tâm linh Việt Nam Nguyễn Đức Hiển hiện giờ

CEO Thảo Lê – Cenly

Lê Nguyễn Thanh Thảo, giám đốc điều hành của Doanh nghiệp TNHH Cenly (giám đốc điều hành Bản lĩnh hội