CEO Việt nam – Nhà lãnh đạo thế kỷ 21

Lãnh đạo

CEO Ngô Diệm – EOC

Kinh tế hội nhập mở ra thời cơ buôn bán cho hồ hết người. Không ít người trẻ đã nắm

CEO Thanh Hoa – Techhub

Hình ảnh Thanh Hoa – giám đốc điều hành Techhub (sàn thương nghiệp điện tử Hangtindung) Trong buôn bán khái