CEO Việt nam – Nhà lãnh đạo thế kỷ 21

Hồ sơ

CEO Nguyễn Thị Nga – BRG

Nguyễn Thị Nga – Nữ chủ tịch quyền lực Tập đoàn BRG kiêm Phó chủ tịch HĐQT SeAbank. Cô được